• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

ჯამბულათ ხოფერიას სახელობის ტურნირი ჩატრადა

დღეს გვიმბალაურის სპორტულ დარბაზში,  ქართულ ჭიდაობაში  ჯამბულათ ხოფერიას სახელობის ტურნირი ჩატარდა. მასში   მონაწილეობა  ლანჩხუთელმა, ოზურგეთელმა…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის “სპორტული ცენტრის” რეორგანიზაციაზე და ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის “საფეხბურთო სკოლის” დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” – (დაზუსტებული)

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქ. რეგიონებში სტიქიის პრევენციის სახ. პროგრამის ფარგლებში მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის #50 დადგენილების შესაბამისად 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა მოსაწონებლად” (კორექტირებული )

Posted in _სიახლეები

ბესიკ ტაბიძემ მოქალაქეები მიიღო

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ მოქალაქეები მიიღო და მათ პრობლემებს პირადად გაეცნო. ადგილობრივები უმეტესად სოციალური…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in _სიახლეები

ბიურომ დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებზე იმსჯელა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.  ბიურომ   28 მარტის  საკრებულოს…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აუქციონის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემისას, ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”