• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 22 თებერვლის სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის…

Posted in _სიახლეები ტენდერები

სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები დეტალები იხ. ბმულზე:  …

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისათვის „სპორტული ცენტრი“ გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, სპორტსმენების, ნაკრები გუნდების, მწვრთნელებისა და წარმომადგენლების სპორტულ ღონისძიებებზე მივლინებისას კვებით უზრუნველყოფისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა და ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის N 10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Posted in _სიახლეები მუნიციპალური შესყიდვები ტენდერები

ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ  ჭალაში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები დეტალები იხ. ბმულზე: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=504325&lang=ge

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს ბიუროს 15 თებერვლის სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს სხდომას…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ დადგენილების პროექტი