• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

მოქალაქის გზამკვლევი – ლანჩხუთი – 2024

    იხ. ბმულზე:

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მაისის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

Posted in _სიახლეები

საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში „ნოე ჟორდანიას თასი – 2024“

ლანჩხუთში სტარტი აიღო საერთაშორისო ტურნირმა ჭადრაკში „ნოე ჟორდანიას თასი – 2024“, რომელიც საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 16 აპრილის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

გრანტის მიღებაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

Posted in _სიახლეები

9 აპრილს თბილისში დატრიალებული ტრაგედიიდან 35 წელი გავიდა

1989 წლის 9 აპრილს თბილისში დატრიალებული ტრაგედიიდან 35 წელი გავიდა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი,…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2024 წლის 15 აპრილის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in _სიახლეები

შშმ პირთა საბჭოს დღის წესრიგი