• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

28-29 მარტს ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა მიმდინარეობს

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 28-29 მარტს ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა მიმდინარეობს, მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილია…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 4 აპრილის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი.

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 23 მარტის სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 აპრილის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2023 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”

Posted in _სიახლეები

შპს ,,გურია ფიშ ფარმინგის“ სკოპინგის ანგარიში

     

Posted in _სიახლეები

საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების სასტიპენდიო პროგრამა

  1 მარტს სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრმა   გამოაცხადა სასტიპენდიო პროგრამები: საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამები 2023-2024, საერთაშორისო…