• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები ტურიზმის პროექტები

სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა იწყება

    საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ევროპის კავშირის ფინანსური კონტრიბუციის, ასევე, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტებისა და…

Posted in _სიახლეები

,,მასიური ღია ონლაინ კურსი“

სსიპ ,,ახალგაზრდობის სააგენტოს“ მხარდაჭერით შეიქმნა ახალი – ,,მასიური ღია ონლაინ კურსი“ ახალგაზრდობის პოლიტიკის შესახებ, რომლის…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინაციის პროცესი ,,რეგიონულ ჯანდაცვის ცენტრსა “ და ,,მედალფას“ კლინიკაში აქტიურად მიმდინარეობს….

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

Posted in _სიახლეები

2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი ორგანოების – საკრებულოების პირველი სხდომების მოწვევის შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე