• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2024 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გრიგოლეთის მე-2 და მე-6 ქუჩებისთვის ნოდარ დუმბაძის სახელის მინიჭების შესახებ.

Posted in _სიახლეები

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საერთო კრებები და კონსულტაციები გაიმართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საერთო კრებები და კონსულტაციები გრძელდება. შეხვედრები დღეს აცანის, აკეთის,…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2024 წლის 15 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in _სიახლეები

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, პრიორიტეტების შერჩევის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები დაიწყო. შეხვედრებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის…

Posted in _სიახლეები საერთო კრების ოქმები

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ – 2024

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები იწყება. იხ. დანართი      

Posted in _სიახლეები

მოქალაქეთა მიღება მერთან

მუნიციპალიტეტის მერთან მოქალაქეთა მიღება გაიმართა. ალექსანდრე სარიშვილს მოსახლეობამ სხვადასხვა საჭიროებით მიმართა. მერმა მათ კომპეტენციის ფარგლებში…