• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 ნოემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 16 ნოემბრის ბიუროს სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს სხდომაზე…

Posted in _სიახლეები

„ახალგაზრული ბიზნეს-კლუბი – ახალგაზრდების ხმა მეწარმეობაში“

  გურიის რეგიონში, საჯარო-კერძო დიალოგისა და პარტნიორობის ფარგლებში, დიწყო ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა (GEA)…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

Posted in _სიახლეები

მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით განცხადებების მიღება იწყება

2022 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულში განცხადებების მიღება იწყება….

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2022 წლის 16 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ “