გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების ინტეგრირებულ  გეგმაზე იმსჯელეს

სოფელ გრიგოლეთის 2019-2023 წლების მდგრადი განვითარების ინტეგრირებული  გეგმის დამტკიცების შესახებ, დღეს, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომაზე იმსჯელეს.

საკრებულოს დროებითმა სამუშაო კომისიამ,  ამირან გიგინეიშვილის თავმჯდომარეობით შეიმუშავა  სტრატეგიული განვითარების გეგმა.  კომისიის შემადგენლობაში შედიოდნენ საკრებულოს  ბიუროს წევრები, მერიის ტურიზმის განყოფილების უფროსი, გრიგოლეთის საერთო კრების რჩეული, პროფესორი შუქრი თავართქილაძე და შავი ზღვის საერთაშორისო კომისიის სანაპიროს ინტეგრირებული მართვის წარმომადგენელი საქართველოში-მამუკა გვილავა.

აღნიშნული სტრატეგიის ზოგადი მიზანია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთის სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობითა და ძალისხმევით,  ადგილებზე სამოქალაქო საზოგადოების პოტენციალის ზრდის შედეგად.

გეგმა მოიცავს ადმინისტრაციულ და სამართლებრივ სტრუქტურას, გეოგრაფიულ,  კლიმატურ და მეტეოროლოგიურ დახასიათებას, მიწისა და რესურსების გამოყენებაზე  ზემოქმედებას, გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის მაგნიტურ ანომალიაზე კვლევას, სოციალურ-დემოგრაფიული მდგომარეობას, სოფელ გრიგოლეთის მოსახლეობის საჭიროებათა და ტურისტების მომსახურების კმაყოფილების ხარისხის კვლევას, სანაპირო ზონის განვითარების პრობლემებს და ა. შ.

სტარატეგიულ გეგმაში მოცემულია ასევე სამომავლო პერსპექტიული ხედვა. გეგმის მიხედვით,  2023 წლისთვის გრიგოლეთი გადაიქცევა მიმზიდველ საერთაშორისო რანგის სამკურნალო – გამაჯანსაღებელ კურორტად, სადაც კმაყოფილი მოქალაქეები იცხოვრებენ. იქნება კარგი მუნიციპალური (კომუნალური) ინფრასტრუქტურა, მეტი პროფესიული უნარჩვევების მქონე დგილობრივი მოსახლეობა, სტანდარტის შესაბამისი ტურისტული ობიექტები   და მაღალი კონკურენტუნარიანობით  გამორჩეული საინვესტიციო გარემო.

Share:

კომენტარის დატოვება