დადგენილება N1 (24.01.2020 წელი)-“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_1_20200124
Share:

კომენტარის დატოვება