• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

Posted in _სიახლეები

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე…

Posted in _სიახლეები ტენდერები

სოფელ შუხუთში ხიდის მოწყობა

  სოფ. შუხუთში  გელა ჩხაიძის ეზოსთან მისასვლელი ხიდის მოწყობა. დეტალები იხილეთ ბმულზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=450285&lang=ge

Posted in _სიახლეები ტენდერები

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. დეტალები იხილეთ ბმულზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=450302&lang=ge

Posted in _სიახლეები ტენდერები

სპორტული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხაჯალიის საჯარო სკოლის სახურავის და ნიგოითის (ჩოლობარგი) საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სახურავის…

Posted in _სიახლეები

,,აწარმოე საქართველოში“ ბიზნესიდეების მიღებას იწყებს

2022 წლის მარტიდან ,,აწარმოე საქართველოში“ ბიზნესიდებიის მიღებას იწყებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშესაწყობად. ამასთან დაკავშირებით…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის #3 საჯარო სკოლისთვის ვაჟა თოდუას სახელის მინიჭების შესახებ(18.03.2022წელი)