• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in ანონსები

ბიუროს სხდომა

გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომა გაიმართება 2020 წლის 17 აგვისტოს, 14:00 საათზე. მისამართი:…

Posted in ანონსები

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2020 წლის  17 აგვისტოს, 11.00 საათზე. მისამართი:…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 17 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in _სიახლეები

განცხადება

2020 წლის 28-29 სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების; ნაპირსამაგრების; ხიდებისა…

Posted in _სიახლეები

განცხადება

2020 წლის 28-29 სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩოჩხათის და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დანგრეული სახლების აღდგენის…

Posted in _სიახლეები

განცხადება

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროგრამიდან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა, რომელიც ქ. ლანჩხუთის N2 საშუალო სკოლის…