• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

29 ივნისის საკრებულოს სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში „2020 -2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ

Posted in _სიახლეები

ახალგაზრდული საბჭოს წევრთა შესარჩევი კონკურსი

ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ბაზაზე, ფუნქციონირებას იწყებს “ახალგაზრდული საბჭო”. „ახალგაზრდული საბჭოს“…

Posted in _სიახლეები

გრიგოლეთში გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, გრიგოლეთში, ყვავილნარის დასახლებაში, შიდა გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს.  სამუშაოებს კომპანია „პალადა“ ასრულებს….

Posted in _სიახლეები

ტრენინგ-სემინარი შრომის უსაფრთხოების დაცვასა და დასაქმებულების უფლებების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიულ კავშირს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი ნიკა კაკაშვილი…

Posted in _სიახლეები

განაშენიანების გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზში გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის საჯარო განხილვა…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს ,,მედალფასთვის” პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 ივნისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”