• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლესის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჭინათში არსებული ქუჩისთვის თამაზ გოგიჩაიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ არსებული სკვერისთვის ზურაბ თავართქილაძის სახელის მინიჭების შესახებ

Posted in _სიახლეები

სოფ. სუფსაში საექსპორტო ნავთობსადენის დასავლეთი მარშრუტის საქართველოს სახმელეთო მონაკვეთის, სუფსის ტერმინალისა და საზღვაო გადასატვირთი მოწყობილობის პროექტის ფარგლებში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადების თაობაზე

                             

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2023 წლის 15 მარტის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

Posted in _სიახლეები ბრძანებები

 სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის გეგმა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის საინფორმაციო კამპანიისა და კომუნიკაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ              საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის მე-3 პუნქტის…

Posted in _სიახლეები ბრძანებები

2024-2027 პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

     

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 22 თებერვლის სხდომა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის…

Posted in _სიახლეები ტენდერები

სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ორაგვეში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები დეტალები იხ. ბმულზე:  …