• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,გრიგოლეთისა და ყვავილნარის განაშენიანების გეგმის შემუშავების თაობაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in ანონსები

#ანონსი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გაცნობებთ, რომ ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გაბიონები მოეწყობა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვლადიმერ ნანაძე უძღვებოდა….

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლების მიმღების ინდ. მეწარმე ლევან ჩხაიძის მიერ, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთვისუფლებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებისთვის “ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in ანონსები

რიგგარეშე სხდომა

გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება 2019  წლის 21 აგვისტოს, 11.00 საათზე. დღის…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთს მალე 12 კეთილმოწყობილი ქუჩა ექნება

უახლოეს ხანებში ქალაქ ლანჩხუთის 12 ქუჩაზე დასრულდება რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა და ქუჩების მოხრეშვითი სამუშაოები….

Posted in _სიახლეები

ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის ნახევარი მილიონი დაიხარჯება

2020 წელს,  რეგიონული განვითარების ფონდის მხარდაჭერით,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია განხორციელდება. ამბულატორიის მშენებლობა იგეგმება ნიგოითში,…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 21 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”