დადგენილება N28 (28.06.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_28_20220628
Share:

კომენტარის დატოვება