განცხადება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2024 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში სამუშაოების შესრულებაზე ჩოჩხათის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით, იწყება განცხადებების მიღება.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს,  შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს  უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულის,  ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღება იწყება 03.07.2024  12:00 საათიდან  და გაგრძელდება 05.07.2024 18:00 საათამდე  (მის. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. #37). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.

შენიშვნა:

  1. განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისი კომისიის მიერ,  არ იქნება განხილული.
  2. დაუშვებელია ერთიდაიგივე ელექტრონული ფოსტის მითითება სხვადასხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ.
  3. შერჩევაში მონაწილე პრეტედენტები „მიმწოდებლად“ დარეგისტრირებული უნდა იყოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (ge), წინააღმდეგ შემთხვევაში, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმება ვერ მოხერხდება.
Share:

კომენტარის დატოვება