“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურებების მიწოდების მიზნით 2019 წელს განსახორციელებელი საჯარო შენობების მშენებლობა/რეაბილიტაციის პროექტების მოწონების შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20190416
Share:

კომენტარის დატოვება