კომისიამ სტარტეგიულ გეგმაში შესატან ცვლილებაზე იმსჯელა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიამ დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებზე იმსჯელა.

,,საკრებულოში იქმნება დროებითი სამუშაო ჯგუფი ,,2017- 2021 წლების გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების ინტეგრირებული სტრატეგიულ გეგმაში“ ცვლილების შეტანის მიზნით. როგორც იცით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს სასოფლო დარბაზის ერთობლივი ძალისხმევით სოფელ გრიგოლეთში განხორციელდა პროექტი ,,გურიის რეგიონის სამკურნალო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის მაგნიტური ანომალიის რუკის ფორმირების საფუძველზე. პროექტის შედეგმა, კერძოდ კი, გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის მაგნიტური ანომალიის დადასტურებამ განუზომელად გაზარდა დასახლების სამკურნალო ტურიზმის პოტენციალი და შესაძლებლობებში. გამომდინარე აქედან, მიზანშეწონილია, აღნიშნული ცვლილები შევიდეს სტრატეგიის დოკუმენტში“, აღნიშნა კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ჩახვაძემ.

კომისიამ მხარი დაუჭირა საკითხს, რომელიც „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემას გულისხმობს.

Share:

კომენტარის დატოვება