,,მასიური ღია ონლაინ კურსი“

სსიპ ,,ახალგაზრდობის სააგენტოს“ მხარდაჭერით შეიქმნა
ახალი – ,,მასიური ღია ონლაინ კურსი“ ახალგაზრდობის პოლიტიკის შესახებ, რომლის მიზანია ახალგაზრდობის მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლება, მათი ცოდნის, უნარებისა და შესაძლებლობების მეტად განვითარება და ხელშეწყობა.
გადადით ლინკზე და დარეგისტრირდით:
Share:

კომენტარის დატოვება