განცხადება

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი ყოველწლიურად ახორციელებს საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამას, რომლის მიზანია საჯარო/საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა პროფესიული განვითარება.

მიმდინარე წელს აღნიშნულ პროგრამაზე კონკურსი მეორედ ცხადდება.

საკონკურსო განაცხადების ელექტრონული რეგისტრაციის პერიოდია 2023 წლის 10 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით. პროგრამის განხორცილების ვადაა 2024 წლის 1 სექტემბრამდე.

ვიზიტის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია არანაკლებ 5 დღის და არაუმეტეს 3 თვის პერიოდით.

საკონკურსო პირობების და პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის ოფიციალურ ვებ გვერდზე iec.gov.ge.

Share:

კომენტარის დატოვება